О нама

Аутор чланка

Са преко 300 објављених ауторских чланака и тематских прилога и више од 50 стручних сарадника, часопис Lege Artis: Прописи у пракси улази у трећу годину свог постојања. Излази месечно, у електронском формату на преко сто страна, и намењен је, пре свега, привредним субјектима, државним органима, образовним установама и адвокатским канцеларијама, али се у свом посебном сегменту обраћа и физичким лицима као потрошачима.

Од самог почетка утемељен на реалној потреби својих читалаца за стручном публикацијом која у себи обједињује ауторске текстове из домена правне и економске регулативе, али којима је увек неопходан врло практичан приступ у решавању недоумица које доноси свакодневно пословање, часопис од ове јесени добија и своју интернет подршку прерастајући у прави електронски портал.

Суштина ове природне надоградње огледа се у настојању да концепцијом часописа буду обухваћене и оне теме за које до сада није било довољно места у редовном издању, али и у потреби да се побољша начин презентације информација, њиховог претраживања и дељења са другим корисницима, на различитим електронским платформама.

 

Главна обележја електронског издања Lege Artis: Прописи у пракси и даље остају:

■ ауторски текстови са обиљем корисних примера, стручних тумачења, напомена и драгоцених „пречица“;

■ календари: пореских обавеза, важења правних аката, догађаја;

■ значајни подаци за рад привредних субјеката;

■ корисни модели правних аката;

■ могућност интеракције са читаоцима.

 

Електронски портал Lege Artis: Прописи у пракси осмишљен је уз поштовање свих законитости које доносе модерне технологије и начини савремених комуникација.

Усмеравајући своју активност све више у домен е-издаваштва, Lege Artis: Прописи у пракси настоји да стручни текстови и корисне информације у знатно краћем року и у много већем обиму, него што је то до сада био случај, буду доступни читаоцима приближавајући се тако у највећој могућој мери дневним гласилима.

На порталу је задржан виузелни идентитет електронског часописа, а сâм портал нуди додатне функционалности, међу којима и следеће:

■ сви ауторски текстови су означени кључним речима, што доприноси лаком проналажењу текстова из сродних тема и области;

■ текстове је могуће прегледати према ауторима и рубрикама, као и према специфичним претрагама које задаје корисник;

■ додатна персонализација корисничких налога, у каснијој фази развоја портала, омогућиће да кориснику у првом плану буду доступне оне теме и области које га превасходно занимају;

■ досадашње рубрике Календар пореских обавеза и Календар важења правних аката добијају својство истинских календара, тако да ће корисник на врло приступачан начин имати потпуни увид у дневну актуелност свих пореских обавеза и прописа.