О нама

Аутор чланка

Часопис Леге Артис ПРОПИСИ У ПРАКСИ – издање стручних ауторских текстова, већ дужи низ година је незаобилазан саветник и дневни пратилац у свачијем пословању. Намењен је, пре свега свим правницима,  како онима који раде у правним службама у јавном  и приватном сектору, тако и адвокатима, бележницима, извршитељима, службеницима јавних набавки итд.

Штампани часопис Леге Артис – Прописи у пракси – месечно излази из штампе на приближно 100 страна.

Електронски часопис Леге Артис – Прописи у пракси налази се на интернет страници www.legeartis.rs, ажурира се свакодневно и користи путем корисничког имена и лозинке.

Сви чланци у електронском издању могу да се претражују на различите начине: по речима у називу или самом чланку, правним областима или ауторима, а дат је и преглед најчитанијих чланака у току месеца. Такође, на једном месту налази се и архива свих бројева од почетка објављивања. Чланци се могу чувати у ПДФ формату, а могу и да се штампају и копирају.

Од рубрика у часопису издвајамо: Буџети и јавне набавке, Радно право, Управно право, Грађанско право, Кривично право, Привредно право и Унакрсни поглед.

 


Најважније о рубрикама у часопису:

Буџети и јавне набавке
Ова рубрика у нашем часопису доноси корисне информације за све буџетске кориснике и све учеснике у поступцима јавних набавки. Ту су текстови о свим поступцима јавних набавки, пишемо о проблемима с којима се сусрећу у пракси наручиоци и понуђачи, бавимо се и  праксом Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки а ту су и текстови о буџетима, буџетској инспекцији и др.

Радно право
У фокусу ове рубрике је комплексна радноправна материја – бавимо се свим институтима радног права, односно свим питањима која су битна  за запослене у јавном и приватном сектору.

Управно право

У овој рубрици часописа  налазе се  текстови који за теме имају општи управни поступак, посебне управне поступке као и управни спор.

Грађанско право
Уз мноштво примера из судске праксе, изложених у сасвим практичној и препознатљивој форми, кроз анализу појединих института грађанског права и бројних процесних ситуација, ова рубрика окупља бројне ауторе из света правосуђа.

Кривично право
Једна од најчитанијих рубрика покрива врло сложену проблематику материјалног и процесног кривичног права. Заједно са изобиљем примера из судске праксе, који су изложени у сасвим практичној и препознатљивој форми, а кроз анализу појединих института кривичног права и бројних процесних ситуација, ова рубрика окупља бројне ауторе из света правосуђа.

Привредно право
Рубрика садржи текстове из привредног (компанијског) права, укључујући и стечајно право, као и бројне примере из судске праксе привредних судова.

Унакрсни поглед
Особена рубрика часописа у којој се могу пронаћи све актуелности из законске регулативе које нису заступљене у већ постојећим рубрикама. Њихов значај, међутим, захтева да се посебно осврнемо на њих, било да је реч о планирању и изградњи, било о образовању или прописима који регулишу материју од општег значаја.

Осим наведених рубрика које чине штампано издање, у електронском издању налазе су и додатне рубрике: Образовање, Ауторско право, Планирање и изградња и др.

 

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.