О спречавању сукоба интереса приликом обављања јавних функција – шта доноси нови закон

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →