Обавеза плаћања чланарине Привредној комори Србије од 1. јануара 2020. године

Аутор чланка
Према Закону о привредним коморама („Сл. гласник РС” број 112/2015 – даље: Закон), од 1. јануара 2017. године у чланове Привредне коморе Србије (даље: Комора) сврставају се сви привредни субјекти који обављају регистровану пословну делатност на територији Републике Србије, а њени чланови постају уписом у Регистар привредних субјеката. Чланови Коморе који имају седиште, односно који обављају делатност на територији аутономних покрајина истовремено су, у складу са Законом,  и чланови привредних комора аутономних покрајина. View Fullscreen 69 ПРИВРЕДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ЈАНУАР 2020. Обавеза плаћања чланарине Привредној комори Србије од 1. јануара 2020. године Према Закону о привредним коморама („Сл. гласник РС” број 112/2015 – даље: Закон), од 1. јануара 2017. године у чланове Привредне коморе Србије (даље: Комора) сврставају се сви привредни субјекти који обављају регистровану пословну деланост на територији Републике Србије, а њени чланови постају уписом у Регистар привредних субјеката. Чланови Коморе који имају седште, односно који обављају делатност на територији аутономних покрајина истовремено су, у складу са Законом, и чланови привредних комора аутономних покрајина. ВИСИНА ЧЛАНАРИНЕ КОМОРИ У 2020. ГОДИНИ Према члану 33. Закона, средства за рад Привредне коморе Србије обезбеђују се од чланарине, накнада за услуге и из других извора, у складу са законом. Висину јединствене чланарине, основицу и стопу за обрачун, начин и рокове плаћања чланарине утврђује одлуком Скупштина Привредне коморе Србије, уз консултације са привредним коморама аутономних покрајина, водећи рачуна о економској снази чланова и равномерности регионалног развоја, као и уз примену принципа солидарности међу члановима и поштовање начела рационалности и економичности у пословању Привредне коморе Србије. На основу овог законског овлашћења Скупштина Привредне коморе Србије донела је Одлуку о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финанси- рању Привредне коморе Србије у 2020. го- дини („Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), којом су утврђени висина, начин и рокови плаћања јединствене чланарине и финансирање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In