Обавеза плаћања судске таксе у пракси привредних судова

Аутор чланка
У наставку су дати примери нове судске праксе привредних судова који се односе на обавезу плаћања судских такси.

 

Таксене обавезе су ослобођена лица у парници поводом исплате минималне зараде, па и у случају када се минимална зарада потражује као накнада штете због неисплаћене минималне зараде.

Из образложења:

Одредбом члана 9. став 1. Закона о судским таксама („Сл. гласник РС”, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015) прописано је да су плаћања судске таксе ослобођени Република Србија, државни органи и посебне организације, органи аутономне покрајне и органи јединице локалне самоуправе, организације Црвеног крста, као и издржавана лица у поступцима у вези са законским издржавањем и лица која захтевају исплату минималне зараде.

Таксене обавезе су ослобођена лица у парници поводом исплате минималне зараде, па и у случају када се минимална зарада потражује као накнада штете због неисплаћене минималне зараде и тражи утврђење потраживања у стечају по том основу.

(Решење Привредног суда у Пожаревцу, П. 674/14 од 5. 6. 2017. године, укинуто Решењем Привредног апелационог суда у Београду, Пж. 3766/16 од 4. 7. 2017)

 

 

Таксе прописане Законом о судским таксама плаћају лица по чијем предлогу или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку за које је овим законом утврђено плаћање таксе.

Из образложења:

Одредбом члана 2. став 1. Закона о судским таксама („Сл. гласник РС”, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015) прописано је да таксе прописане овим законoм плаћају лица по чијем предлогу или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку за које је овим законом утврђено плаћање таксе. Према ставу 2. истог члана, за поднеске и записнике који замењују поднеске, таксу је дужно да плати лице које је и подноси, односно лице на чији се захтев саставља записник.

Према одредби члана 3. став 1. истог закона, обавеза плаћања таксе настаје (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме