Обавеза плаћања судске таксе у пракси привредних судова

Аутор чланка
У наставку су дати примери нове судске праксе привредних судова који се односе на обавезу плаћања судских такси.   Таксене обавезе су ослобођена лица у парници поводом исплате минималне зараде, па и у случају када се минимална зарада потражује као накнада штете због неисплаћене минималне зараде. Из образложења: Одредбом члана 9. став 1. Закона о судским таксама („Сл. гласник РС”, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015) прописано је да су плаћања судске таксе ослобођени Република Србија, државни органи и посебне организације, органи аутономне покрајне и органи јединице локалне самоуправе, организације Црвеног крста, као и издржавана лица у поступцима у вези са законским издржавањем и лица која захтевају исплату минималне зараде. Таксене обавезе су ослобођена лица у парници поводом исплате минималне зараде, па и у случају када се минимална зарада потражује као накнада штете због неисплаћене минималне зараде и тражи утврђење потраживања у стечају по том основу. (Решење Привредног суда у Пожаревцу, П. 674/14 од 5. 6. 2017. године, укинуто Решењем Привредног апелационог суда у Београду, Пж. 3766/16 од 4. 7. 2017)     Таксе прописане Законом о судским таксама плаћају лица по чијем предлогу или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку за које је овим законом утврђено плаћање таксе. Из образложења: Одредбом члана 2. став 1. Закона о судским таксама („Сл. гласник РС”, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015) прописано је да таксе прописане овим законoм плаћају лица по чијем предлогу или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку за које је овим законом утврђено плаћање таксе. Према ставу 2. истог члана, за поднеске и записнике који замењују поднеске, таксу је дужно да плати лице које је и подноси, односно лице на чији се захтев саставља записник.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In