Обављање допунског рада по Закону о раду и његов порески аспект

Аутор чланка
Као облик уговорног рада ван радног односа, допунски рад је регулисан одредбама неколико закона. Међутим, када је реч о спровођењу овог облика рада у пракси, највећи број послодаваца примењује управо одредбе Закона о раду

 

Допунски рад је облик уговорног рада ван радног односа, а његово спровођење је регулисано одредбама неколико закона. Конкретно, Закон о здравственој заштити, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана регулишу допунски рад у делатностима на које се односе, али највећи број послодаваца код допунског рада примењује Закон о раду, па ћемо у наставку говорити о спровођењу допунског рада према том пропису.

 

Основна законска регулатива

Према члану 202. Закона о раду („Службени гласник РС” , бр. 24/2005, 61/2005 и 54/09 – даље: Закон) запослени који ради с пуним радним временом код послодавца може да закључи уговор о допунском раду с другим послодавцем, а највише до једне трећине пуног радног времена. Уговором о допунском раду утврђује се право на новчану накнаду и друга права и обавезе по основу рада. Уговор се закључује у писаном облику. Према овим одредбама Закона, карактеристике допунског рада су:

1) допунски рад могу обављати само већ запослена лица – дакле, не могу га обављати пензионисана и незапослена лица;

2) допунски рад могу обављати запослена лица која већ раде с пуним радним временом, односно не могу га обављати запослени с непуним радним временом;

3) допунски рад могу обављати код другог правног лица само запослени који раде с пуним радним временом код свог послодавца, односно допунски рад запослени не могу обављати код истог послодавца;

4) допунски рад може да траје највише до једне трећине пуног радног времена – дакле 13,33 часа недељно, тј. 13 сати и 20 минута;

5) допунски рад код другог послодавца (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме