Обављање допунског рада по Закону о раду и његов порески аспект

Аутор чланка
Као облик уговорног рада ван радног односа, допунски рад је регулисан одредбама неколико закона. Међутим, када је реч о спровођењу овог облика рада у пракси, највећи број послодаваца примењује управо одредбе Закона о раду   Допунски рад је облик уговорног рада ван радног односа, а његово спровођење је регулисано одредбама неколико закона. Конкретно, Закон о здравственој заштити, Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана регулишу допунски рад у делатностима на које се односе, али највећи број послодаваца код допунског рада примењује Закон о раду, па ћемо у наставку говорити о спровођењу допунског рада према том пропису.   Основна законска регулатива Према члану 202. Закона о раду („Службени гласник РС” , бр. 24/2005, 61/2005 и 54/09 – даље: Закон) запослени који ради с пуним радним временом код послодавца може да закључи уговор о допунском раду с другим послодавцем, а највише до једне трећине пуног радног времена. Уговором о допунском раду утврђује се право на новчану накнаду и друга права и обавезе по основу рада. Уговор се закључује у писаном облику. Према овим одредбама Закона, карактеристике допунског рада су: 1) допунски рад могу обављати само већ запослена лица – дакле, не могу га обављати пензионисана и незапослена лица; 2) допунски рад могу обављати запослена лица која већ раде с пуним радним временом, односно не могу га обављати запослени с непуним радним временом; 3) допунски рад могу обављати код другог правног лица само запослени који раде с пуним радним временом код свог послодавца, односно допунски рад запослени не могу обављати код истог послодавца; 4) допунски рад може да траје највише до једне трећине пуног радног времена – дакле 13,33 часа недељно, тј. 13 сати и 20 минута; 5) допунски рад код другог послодавца може се обављати без сагласности послодавца код кога запослени ради


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In