Објављивање правноснажне судске пресуде у електронском медију и на глобалној мрежи

Аутор чланка
Обавезно јавно објављивање правноснажне судске пресуде донете у спору ради заштите повређених ауторских права у електронском медију или на сајту на глобалној мрежи представља подесан начин ограничења слободе медија и меру сразмерну легитимном циљу коме се тежи   Тужени је током марта 2005. године објавио фотографију, портрет Н.Н., ауторско дело тужиоца, на билбордима широм Србије и на својој главној интернет страници, уз одређени пропратни текст, не наводећи име тужиоца као аутора фотографије. Спорна фотографија била је објављена и на насловној страници књиге аутора М. В., али је тај издавач означио тужиоца као аутора ове фотографије. Фотографија – портрет Н.Н., ауторско дело тужиоца, коришћена је и објављена без његове сагласности, а тужени током поступка није доказао да је тужилац пренео своја ауторска права на туженог или на треће лице. Првостепени суд је одлучујући о захтеву тужиоца за заштиту повређених ауторских права закључио да је објављивањем спорне фотографије – портрета, без навођења имена аутора и без плаћања накнаде за искоришћавање ауторског дела – тужени повредио ауторска права тужиоца, па је туженом забранио даљу повреду ауторских права тужиоца објављивањем и коришћењем ауторског дела тужиоца и наложио објављивање пресуде о трошку туженог на главној интернет страници туженог током 30 дана. Одлучујући о жалби туженог, Врховни суд Србије је, као другостепени суд, утврдио да жалба туженог није основана, с обзиром на то да је тужилац током поступка доказао да је аутор спорне фотографије – портрета Н.Н. и закључио да су њеним објављивањем, без сагласности тужиоца и без навођења имена тужиоца као аутора, повређена ауторска морална права.   Одговорност за повреду ауторских права Фотографија, у смислу члана 2. став 2. тачка 9. Закона о ауторским и сродним правима („Службени лист СЦГ”, број 61/2004), који је важио у време повреде ауторских права тужиоца, представљала је ауторско дело, а аутором се сматрало лице чије су име, псеудоним или


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In