Објект радње као обележје бића кривичног дела у пракси судова у Републици Србији и пракси судова Европског суда за људска права

Аутор чланка
Утврђивање објекта радње значајно је како у оптужном акту тако и у пресуди, јер се тиме, поред осталих елемената бића кривичног дела, утврђује и да ли је дело учињено или није.   Да би нека радња представљала кривично дело, морају се испунити одређени елементи кривичног дела. Скуп обележја кривичног дела назива се бићем кривичног дела. Оно изражава у чему се састоји забрањено понашање, односно садржи оно што је типично за неко кривично дело, по чему се то кривично дело разликује од других кривичних дела. Типично је за кривично дело крађе (члан 203. КЗ-а) одузимање туђе покретне ствари у намери да се та ствар противправно присвоји, па биће кривичног дела испуњава онај ко оствари сва обележја кривичног дела крађе, тј. ко одузме туђу покретну ствар у намери да је присвоји. Типично за кривично дело убиство (члан 113. КЗ-а) јесте да се њиме лиши живота други (мисли се на човека), па биће кривичног дела испуњава онај који лиши живота друго лице. Недостаје ли у појединачном случају само једно обележје кривичног дела, није остварено његово биће. Тако на пример неће постојати кривично дело крађа из члана 203. КЗ-а ако неко одузме туђу покретну ствар у намери да је врати, јер недостаје намера присвајања као обележје крађе, или ако неко лиши живота ембрион, недостаје битно обележје убиства јер се ембрион у казненоправном смислу не сматра човеком. На основу претходно наведеног уочава се да је појам бића кривичног дела уско повезан са појмом законског описа кривичног дела. Међутим, иако у већини случајева опис кривичног дела заиста садржи биће кривичног дела, није увек тако. Кривично дело учествовање у тучи из члана 123. КЗ-а чини онај ко учествује у тучи која је имала за последицу смрт или тешку телесну повреду једне или више особа. Смрт или тешка телесна повреда су објективни услови инкриминације, тј. материјалне претпоставке кажњивости


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In