Објект радње као обележје бића кривичног дела у пракси судова у Републици Србији и пракси судова Европског суда за људска права

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →