Оцена – моћно средство застрашивања или подстицајна педагошка алатка?

Аутор чланка
Процес оцењивања често је предмет бројних критика свих заинтересованих учесника у овом поступку. Ипак, многи од њих као да нису свесни да је реч о активности која је по својој суштини саставни део наставе и процеса учења   Могло би се рећи да у науци постоје опречна мишљења када је реч о процесу оцењивања. Схваћено на традиционалан начин, оцењивање је импресионистичко, глобалистичко, субјективно и недоследно. Овако схваћено оцењивање више говори о наставнику, него о самом ученику. Модернији облици полазе од замисли да су оцењивање, поучавање и учење интегрисани, и да као такви траже да се сви образовни процеси усредсреде на исходе учења. Сходно томе, све методе и стратегије оцењивања треба да буду усмерене ка одређивању ефеката наставе као очекиваних промена у понашању ученика, а очекиване промене јесу исходи учења. Постоје и они који се залажу за школу без оцена, па заговорници таквих размишљања сматрају да би нумеричке оцене требало заменити неким другим симболима. Залажу се за постизање кредита у настави за оно што су ученици савладали, као и за искључиву примену описног начина оцењивања наводећи већу оправданост оваквог педагошког приступа. Један део стручњака сматра да се тешко може говорити о демократизацији школе све док наставници дају нумеричке оцене, будући да им оне обезбеђују позицију моћи јер помоћу оцена могу да застрашују, прете и поигравају се страхом ученика. Поставља се питање какво треба да буде оцењивање, па да њиме подједнако буду задовољни наставници, ученици, али и сами родитељи, а посебно онда када ниједан од ових учесника нема много лепих речи за сâм процес оцењивања. Ученици најчешће наводе да оцене не одражавају њихова стварна знања, да су наставници најчешће пристрасни, те да је субјективни доживљај наставника од значаја за оцену коју ће ученик добити. Осим тога, не крију да оцена представља моћно средство за застрашивање ученика. Са своје стране, наставници кажу да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти