Одабрана мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Аутор чланка
У сврху потпунијег увида и бољег разумевања радног права у овом тексту је издвојено неколико мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.   РАД У ДАНЕ ДРЖАВНИХ И ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА И ПРАВО НА УВЕЋАНУ ЗАРАДУ Чланом 3. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007, 92/2011) прописано је да у дане државних и верских празника у Републици Србији не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, осим на Дан победе који се празнује радно (став 1). Државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга дужни су да, у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, обезбеде непрекидно обављање делатности односно услуга и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији, ако би због прекида обављања делатности односно услуга настале штетне последице за грађане и државу (став 2). Привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, чија природа делатности, односно технологија процеса рада захтева непрекидан рад, могу да раде и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији. Чланом 108. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду, за рад на дан празника који је нерадни дан – најмање 110% од основице. Према томе, запослени могу да раде и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији, ако раде у привредним друштвима или другим облицима организовања који обављају делатности или услуге чија је природа, односно технологија процеса рада таква да захтева непрекидан рад и у том случају запослени имају право на увећану


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In