Одабрана мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Аутор чланка
У сврху потпунијег увида и бољег разумевања радног права у овом тексту је издвојено неколико мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

РАД У ДАНЕ ДРЖАВНИХ И ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА И ПРАВО НА УВЕЋАНУ ЗАРАДУ

Чланом 3. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007, 92/2011) прописано је да у дане државних и верских празника у Републици Србији не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, осим на Дан победе који се празнује радно (став 1). Државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга дужни су да, у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, обезбеде непрекидно обављање делатности односно услуга и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији, ако би због прекида обављања делатности односно услуга настале штетне последице за грађане и државу (став 2). Привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, чија природа делатности, односно технологија процеса рада захтева непрекидан рад, могу да раде и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији.

Чланом 108. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду, за рад на дан празника који је нерадни дан – најмање 110% од основице.

Према томе, запослени могу да раде и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији, ако раде у привредним друштвима или другим облицима организовања који обављају делатности или услуге чија је природа, односно технологија процеса рада таква да захтева непрекидан рад и у том случају запослени имају право на увећану зараду.

(Мишљење Министарства за (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме