Одабрана мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Аутор чланка
У сврху потпунијег увида и бољег разумевања радног права у овом тексту издвојено је неколико мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.   ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ РАДНОГ АНГАЖОВАЊА НА СЕЗОНСКИМ ПОСЛОВИМА У ОДНОСУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ (Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 021-02-2/33/2019-07 од 31. 1. 2019)   У складу са чланом 117. ст. 2. и 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, број 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18, у даљем тексту: Закон) кориснику породичне пензије који стекне својство осигураника обуставља се исплата породичне пензије. Кориснику породичне пензије, који стекне својство осигураника по основу члана 11. т. 9) (лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове ако нису осигурани по другом основу) и т. 10) (лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга, које се у смислу овог закона сматрају послодавцем, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању) и члана 12. став 1. тачка 3) (лица која обављају послове по основу уговора о делу, односно послове по основу ауторског уговора, као и послове по основу других уговора, код којих за извршен посао остварују накнаду – уговорену накнаду, а нису осигурани по другом основу) овог закона, обуставља се исплата породичне пензије након утврђивања стажа осигурања за период утврђеног стажа осигурања. У складу са прописима о раду, обављање привремених и повремених послова сматра се радом ван радног односа, односно радом за чије обављање се не остварује зарада, већ уговорена накнада, па се самим тим не остварује ни право на уплату доприноса на најнижу месечну основицу, када је остварена уговорена накнада нижа од тог износа. У складу са наведеним је и ставом 4.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In