Одбацивање захтева странке – примена члана 92. Закона о општем управном поступку у пракси

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →