Одговор судске и јавнотужилачке праксе на неке недоумице у вези са кривичним делом пореске утаје

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →