Одговори на питања поводом нових решења предвиђених Законом о здравственој заштити и Законом о здравственом осигурању

Аутор чланка
Решене су одређене недоумице које се односе на нова законска решења, пре свега оне које се односе на могућност давање поклона здравственим радницима, а затим и у погледу најављеног интегрисања домова здравља и болница, рекламирања здравствених установа, услова за избор и именовање директора здравствених установа, као и здравственог осигурања пензионера који су у радном односу.   С обзиром на то да је, ступањем на снагу нових Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању, здравствени систем Републике Србије претрпео значајне промене, као и да је од самог доношења закона прошло безмало шест месеци, прве анализе законских решења, укључујући и критике и похвале, могу се дати већ сада. Имајући у виду и да је Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе такође новијег датума (на снази од 8. 1. 2019. године), разумљиво је постојање великог броја питања и недоумица као последица усвајања горенаведених правних аката. Иако је намера законодавца без сваке сумње била позитивна и корисна и, како се приликом доношења говорило, у циљу унапређења система здравственог осигурања и реформе здравственог система, ипак поједини новитети захтевају подробнија објашњења. Најрелевантнији коментар сваког закона, па и већ поменутих, може се дати тек протеком времена, односно након примене законских решења у пракси. С тим у вези у овом тексту понудићемо одговоре на неколико питања која су изазвала највеће интересовање како пацијената, као корисника услуга, тако и запослених радника у здравству, као пружаоца тих услуга. Обрађена су питања у вези са давањем поклона здравственим радницима, најављеног интегрисања домова здравља и болница, рекламирања здравствених установа, услова за избор и именовање директора здравствених установа и здравственог осигурања пензионера који су у радном односу. Још једна тема која је веома значајна, а која с разлогом није нашла место у овом тексту, јесте питање допунског рада. Како се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти