Одговорност јединица локалне самоуправе и јавних комуналних предузећа за штету насталу због неуредног вршења комуналних делатности

Аутор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →