Одговорност послодавца за накнаду штете запосленом због повреде на раду – примери из судске праксе

Аутор чланка
Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету у складу са законом и општим актом, а према члану 164. Закона о раду. Који услови треба да се испуне да би постојала одговорност послодавца и који су то случајеви кад не постоји одговорност послодавца у наставку текста наведено је кроз примере из судске праксе. View Fullscreen РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ 54 Одговорност послодавца за накнаду штете запосленом због повреде на раду – примери из судске праксе Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету у складу са законом и општим актом, а према члану 164. Закона о раду. Који услови треба да се испуне да би постојала одговорност послодавца и који су то случајеви кад не постоји одговорност послодавца у наставку текста наведено је кроз примере из судске праксе. ПРИМЕР 1 Послодавац је дужан да накнади штету запосленом услед повреде на раду коју је претрпео обављајући послове уклањања снега иледа са јавних површина, тако што се оклизнуо на коловозу који је био прекривен снегом и ледом, јер кретање по залеђеној површини носи повећани ризик од повређивања, чак и кад се оно врши са пажњом која не одступа од пажње уобичајено пажљивог лица. Из образложења: Према чињеничном стању утврђеном у првостепеном поступку тужилац је у време повређивања био у радном односу у ЈП Дирекција за изградњу и уређење туженог, чији је правни следбеник тужена Општина Л., на радном месту сарадника за архитектонске, грађевинске, машинске и друге техничке послове. Тужилац је дана 3. 1. 2016. године био ангажован у саставу зимске службе и након изласка из камиона, прилазећи гомили помешане соли ризле како би уклонио остатке најлонског цака пре убацивања наведеног материјала у камион, оклизнуо се на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In