Одговорност правног лица за прекршај у случају када се води кривични поступак против одговорног лица

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →