Одговорност правног лица за прекршај у случају када се води кривични поступак против одговорног лица

Аутор чланка
На питања да ли за исти догађај може да се води и прекршајни и кривични поступак и да ли може да се одвојено води поступак против правног лица пред прекршајним судом, а против одговорног лица кривични поступак, одговорено је анализом чињеница и законских одредби у наставку. ЧИЊЕНИЧНА ПИТАЊА Против правног и одговорног лица Пореска полиција поднела је прекршајну пријаву Прекршајном суду због мање обрачунатог и исказаног пореза на добит по одбитку, што је радња извршења која је прописана чланом 178. став 1. Закона о пореском поступку и гласи: „Ако је износ пореза утврђен у пореској пријави мањи од износа који је требало утврдити у складу са Законом, порески обвезник – правно лице или предузетник казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% разлике ова два износа. Порески обвезник – правно лице или предузетник који је у пореској пријави дао нетачне податке, што је за последицу имало или могло да има утврђивање мањег износа пореза, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% разлике између износа пореза који је утврђен или је требало да буде утврђен у складу са Законом и износа пореза који је утврђен или је требало да буде утврђен према подацима из пореске пријаве. За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се правно лице новчаном казном најмање у износу од 200.000 динара, а предузетник најмање у износу од 100.000 динара. За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. Ако разлика из ст. 1. и 2. овог члана износи до 5% износа који је утврђен или је требало да буде утврђен, порески обвезник – правно лице казниће се новчаном казном у висини од 100.000 динара, порески обвезник – предузетник новчаном казном у висини од 50.000 динара, а


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In