Одговорност предузетника, чланова и заступника привредних друштава према Закону о привредним друштвима

Аутор чланка
Закон о привредним друштвима предвиђа различите облике одговорности, како чланова привредних друштава и предузетника тако и заступника привредних друштава. Ова одговорност се разликује зависно од модалитета привредног друштва и зависно од врсте и обима заступања. Одговорност предузетника Најпре треба нагласити да предузетник за све обавезе настале у вези са обављањем своје делатности одговара целокупном својом имовином и у ту имовину улази и имовина коју стиче у вези са обављањем делатности, као и да одговорност за обавезе не престаје брисањем предузетника из регистра. Што се правног субјективитета предузетника тиче, носилац правног субјективитета je предузетник, а не његова радња. Предузетник је увек означен именом и презименом, а име и презиме су обавезан део пословног имена под којим се исти региструје. Након брисања из регистра одговорност предузетника не престаје јер је носилац правног субјективитета физичко лице чији правни субјективитет није престао брисањем из регистра. Дакле, физичко лице које је имало статус привредног субјекта и било уписано у регистар предузетника, остаје одговорно за обавезе које су настале у вези са обављањем предузетничке делатности. Међутим, уколико поверилац утужује физичко лице које је имало статус предузетника након његовог брисања из регистра, тужбу не треба да поднесе привредном већ основном или вишем суду, јер тужени у поступку у тренутку подношења тужбе нема својство привредног субјекта. Другачија је ситуација уколико је у тренутку подношења тужбе физичко лице било уписано у регистар предузетника, а у току поступка буде брисано из истог. По правном схватању Грађанског одељења Врховног касационог суда, које је усвојено на седници од 23. 3. 2012. године, својство предузетника је на дан подношења тужбе релевантно за одређивање стварне надлежности привредног суда. По овом правном схватању, уколико у току трајања поступка дође до брисања утуженог предузетника из регистра, привредни суд задржава надлежност јер ова околност не мења суштински критеријуме на којима је стварна надлежност заснована. Одговорност ортака у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In