Одговорност продавца и произвођача према купцу за несаобразност робе уговору

Аутор чланка
Овом приликом аутор се бавио заштитом потрошача и у том смислу одговорношћу продаваца и произвођача.   Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, бр. 62/2014 и 6/2016 – др. закон) донет је у циљу заштите потрошача и њиме су уведене знатне новине које потрошачима олакшавају остваривање њихових права. Овим законом су за трговце (продавце) уведене разне обавезе према потрошачу, почев од обавезног пријема рекламације и одговора на рекламацију, па до оправке ствари, замене ствари, раскида уговора под одређеним условима уколико то потрошач жели итд. Посебно важна област коју овај закон регулише јесте обавезна саобразност робе уговору, као и одговорност продавца за несаобразност. Наиме, чланом 50. став 1. Закона прописано је да је продавац дужан да испоручи робу која је саобразна уговору, а чланом 51. став 1. истог закона прописано је да продавац одговара за несаобразности испоручене робе уговору у следећим ситуацијама: 1) ако је постојала у часу преласка ризика на потрошача, без обзира на то да ли је за ту несаобразност продавац знао; 2) појавила се после преласка ризика на потрошача, ако потиче од узрока који је постојао пре преласка ризика на потрошача; 3) потрошач је могао лако уочити уколико је продавац изјавио да је роба саобразна уговору. Чланом 52. Закона о заштити потрошача потрошач је овлашћен да захтева од продавца да отклони несаобразност, без накнаде, оправком или заменом, односно да захтева одговарајуће умањење цене или да раскине уговор у погледу те робе. Истим чланом је предвиђено да потрошач може да бира да ли ће несаобразност да се отклони оправком или заменом, а може и да захтева смањење цене или раскид уговора. Осим одговорности продавца према потрошачу, Законом о заштити потрошача предвиђена је и одговорност произвођача према продавцу. Наиме, чланом 52. став 10. овог закона прописано је да за обавезе продавца према потрошачу које настану услед несаобразности робе, продавац има


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In