Одговорност продавца и произвођача према купцу за несаобразност робе уговору

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →