Одговорност стамбене зграде, власника и других лица за штету која потиче од зграде

Аутор чланка
Уз примере из судске праксе анализирано је питање одговорности за штету која потиче од зграде.   Одржавање стамбених зграда било је регулисао Законом о становању из 1992. године, када су станови у стамбеним зградама највећим делом били у друштвеној односно државној својини. Крајем 1993. године највећи број станова био је приватизован. Kако би се регулисали односи власника станова у вези са одржавањем и коришћењем стамбених зграда и њених посебних делова, донет је Закон о одржавању стамбених зграда 1995. године. Закон о основама својинскоправних односа регулисао је ову проблематику у члану 19. који наводи да власници станова на заједничким деловима зграде имају право заједничке недељиве својине. Према важећим прописима, до 2016. године ти заједнички делови и одговорности нису били јасно дефинисани, што је стварало бројне проблеме у управљању и одржавању стамбених зграда и примени прописа. Закон о становању који је примењиван до 2016. године дефинисао је јавни интерес, али само декларативно, јер су средства за његово остваривање, која су се очекивала од приватизације станова, обезвређена хиперинфлацијом већ на самом почетку његове примене. Резултат ове приватизације је, како то Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наводи у разлозима за измену прописа, феномен „сиромашних власника”, који немају довољно средстава да плаћају трошкове поседовања имовине, што се посебно односи на трошкове инвестиционог одржавања и унапређења стамбених зграда. Велики број стамбених зграда пропадао је због неодржавања или недовољно професионалног одржавања, а догађало се да буду угрожени и животи корисника, али и трећих лица. Надлежне институције у области одржавања стамбених зграда нису биле делотворне нити су прописи били јасни и применљиви у области надзора. Регулисање ове проблематике је, поготово у градским подручјима, од изузетног значаја. Нови Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, бр. 104/2016 – у даљем тексту: Закон) много детаљније је регулисао обавезе власника и одговорност за штету која потиче од зграда, и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти