Одговорност за неизмирене комуналне услуге

Аутор чланка
Имајући у виду неуједначену судску праксу и норме које регулишу ову проблематику, приликом промене власништва непокретности неопходно је извршити и евидентирање тих промена код комуналних предузећа како би се избегле ситуације вођења судских поступака     Располагање станом или другим непокретностима продајом, разменом, поклоном или другим правним послом обично усмерава пажњу на одредбе тог уговора и на његову реализацију, при чему се врло често заборављају и друге формалности које је након закључења овог уговора неопходно обавити.   Након овере, јавни бележник копију уговора доставља само Пореској управи и катастру. Међутим, промену власништва потребно је пријавити и свим испоручиоцима комуналних услуга, што се обично одмах и обави. У пракси се, свеједно, догађа да свако од уговорника очекује да ће то онај други учинити и на крају то нико ни не обави. За новог власника непокретности то није проблем јер он званично и не постоји евидентиран као корисник комуналних услуга. У случају неизмирења обавеза по основу комуналних услуга, купац, иако користи непокретност, неће бити тужен за неизмирене обавезе. Ипак, нови власник непокретности може имати проблем уколико није проверио да ли је стари власник измирио своје обавезе према комуналним предузећима до закључења уговора. Стога је за све уговараче битно да одмах по закључењу уговора промену власништва пријаве комуналним предузећима.   Код услуга Телекома за телефонске услуге у фиксној телефонији и кабловских оператера који обустављају испоруку својих услуга после два неизмирена рачуна то и није толико велики проблем. Општи услови пословања који се примењују на основу закључених уговора регулишу ситуацију промене власника некретнине за коју се измирују услуге. Општи услови за пружање услуга у јавној фиксној мрежи Телекома Србија у тачки 5.1. предвиђају да претплатник може да тражи „сеобуˮ услуге на другу локацију, која ће бити реализована уколико је претплатник претходно измирио своја дуговања према Телекому за ту услугу и уколико за реализацију захтева


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In