Одлагање кривичног гоњења – критеријуми за примену опортунитета у пракси

Аутор чланка
Институту одлагања кривичног гоњења посвећен је један текст у новембарском броју часописа у 2018. години, а у овом броју описано је како сам поступак изгледа у пракси и каква су досадашња искуства у примени наведеног института.   Законик о кривичном поступку прилично штуро уређује институт одлагања кривичног гоњења, препуштајући дискреционој оцени тужиоца одлуку о томе да ли у конкретној ситуацији треба применити опортунитет или не и ограничавајући га само у погледу максималне запрећене казне у погледу које је примена опортунитета могућа. Имајући то у виду, у пракси се јавио проблем постављања јасних критеријума за одређивање ситуација у којима је примена опортунитета оправдана и целисходна. У недостатку законски постављених критеријума чини се да је најсврсисходније применити мерила предвиђена за одмеравање казне у члану 54. став 1. Кривичног законика, а то су: степен кривице, побуде из којих је дело учињено, јачина угрожавања или повреде заштићеног добра, околности под којима је дело учињено, ранији живот учиниоца, његове личне прилике, његово држање после учињеног кривичног дела, а нарочито његов однос према жртви кривичног дела, имовно стање и друге околности које се односе на личност учиниоца. Како би, дакле, у пракси изгледао пут једног опортунитета? Након пријема кривичне пријаве у рад тужилац најпре утврђује чињеничну подлогу дела, а затим квалификује дело и утврђује да ли има формалних основа за примену опортунитета. Већ на овом кораку дискреционо одлучивање тужиоца има значајну улогу с обзиром на то да постоји велики број дела за која је запрећена затворска казна до пет година, у вези са којима би тешко могли да се нађу разлози којима се оправдава целисходност примене овог института (нпр.: насиље у породици из члана 194. става 1. КЗ-а, принуда из члана 135. става 1. КЗ-а, злостављање и мучење из члана 137. став 1. КЗ-а и сл.), па иако је примена законски могућа, претпоставка је да друштвена


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In