Одлучивање у социјалном систему здравственог осигурања

Аутор чланка
Од деведесетих година прошлог века у Србији се могућност осигураника да учествују у одлучивању постепено формално смањивала, пре свега, укидањем Скупштине, као органа. Однедавно је, међутим, и заступање осигураника у преосталим органима Републичког фонда за здравствено осигурање смањено и то кроз повећавање броја чланова органа које предлаже министарство здравља, чиме се мења суштина социјалног система здравственог осигурања коме Србија припада

 

Начин управљања и одлучивања у систему социјалног здравственог осигурања („Бизмарковомˮ систему осигурања) назива се самоуправљањем или саморегулацијом, и у њему учествују представници двеју најпрепознатљивијих интересних група, а то су послодавци и осигураници. Састав органа управљања од представника послодаваца и осигураника није случајан, већ је један од услова за успешно остваривање задатака успостављања садржајне и финансијске стабилности осигурања, као и за обезбеђивање макроекономске улоге, коју добијају самим тим што држава делегира и поверава одређене значајне задатке носиоцима осигурања и задужује их за њихову реализацију.

Улога и искуство показују да послодавци увек заступају став да средства осигурања доприноса треба рационално користити и да доприносе, а тиме и трошкове радне снаге у привреди, треба држати на што нижем нивоу. С друге стране, осигурана лица заступају интерес да обим права треба да буде што шири, а стандард права што виши. Ова два интереса, наравно, треба усагласити или постићи компромис, што се догађа сагласношћу једних и других у органима управљања носиоца осигурања. То је вероватно један од разлога због којих у земљама са дугом традицијом и разгранатим социјалним осигурањем важи опште мишљење да је степен аутономије носилаца тог осигурања одраз развијености демократских односа друштва и подручја обавезног здравственог осигурања.

Средствима осигурања у социјалном систему здравственог осигурања управљају они који уплаћују новац за здравствено осигурање (Töns, H. Hundert Jahre gesetzliche Krankenversicherung im Blick der Ortskrankenkassen, Verlag der Ortskranken-kassen, Bonn, (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме