Одлучивање у социјалном систему здравственог осигурања

Аутор чланка
Од деведесетих година прошлог века у Србији се могућност осигураника да учествују у одлучивању постепено формално смањивала, пре свега, укидањем Скупштине, као органа. Однедавно је, међутим, и заступање осигураника у преосталим органима Републичког фонда за здравствено осигурање смањено и то кроз повећавање броја чланова органа које предлаже министарство здравља, чиме се мења суштина социјалног система здравственог осигурања коме Србија припада   Начин управљања и одлучивања у систему социјалног здравственог осигурања („Бизмарковомˮ систему осигурања) назива се самоуправљањем или саморегулацијом, и у њему учествују представници двеју најпрепознатљивијих интересних група, а то су послодавци и осигураници. Састав органа управљања од представника послодаваца и осигураника није случајан, већ је један од услова за успешно остваривање задатака успостављања садржајне и финансијске стабилности осигурања, као и за обезбеђивање макроекономске улоге, коју добијају самим тим што држава делегира и поверава одређене значајне задатке носиоцима осигурања и задужује их за њихову реализацију. Улога и искуство показују да послодавци увек заступају став да средства осигурања доприноса треба рационално користити и да доприносе, а тиме и трошкове радне снаге у привреди, треба држати на што нижем нивоу. С друге стране, осигурана лица заступају интерес да обим права треба да буде што шири, а стандард права што виши. Ова два интереса, наравно, треба усагласити или постићи компромис, што се догађа сагласношћу једних и других у органима управљања носиоца осигурања. То је вероватно један од разлога због којих у земљама са дугом традицијом и разгранатим социјалним осигурањем важи опште мишљење да је степен аутономије носилаца тог осигурања одраз развијености демократских односа друштва и подручја обавезног здравственог осигурања. Средствима осигурања у социјалном систему здравственог осигурања управљају они који уплаћују новац за здравствено осигурање (Töns, H. Hundert Jahre gesetzliche Krankenversicherung im Blick der Ortskrankenkassen, Verlag der Ortskranken-kassen, Bonn, 1984). У том управљању, носиоци осигурања требало би да имају одређену аутономију коју регулише закон, због


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In