Однос етике, дискриминације и злостављања на раду

Аутор чланка
Међу људима постоје бројне културолошке разлике на основу којих се на одређени начин понашају, како у свом приватном животу, тако и на радном месту. Управо то је разлог за неопходност нормирања општих правила понашања – моралних принципа који се морају поштовати

 

Када је нормирана етика у служби запослених, а њено поштовање постављено као вредност организације, настанак друштвено опасних појава као што су мобинг и дискриминација заиста је сведен на минимум. Зато је поштовање нормиране етике од посебне важности за спречавање ових штетних појава.

Поред уставног и законског оквира који је у функцији заштите и спречавања ових облика недозвољеног понашања, у Републици Србији, како у извршној власти, тако и у законодавној, образовани су институционални механизми који доприносе заштити од мобинга и бројних видова дискриминације. Између осталих, установљен је Одбор Народне скупштине за људска и мањинска права и равноправност полова, Канцеларија за људска и мањинска права, Савет за равноправност полова Владе, затим у оквиру Министарства рада, запошљавања и социјалне политике формиран је посебан орган управе – Управа за родну равноправност. Ради свеобухватније заштите људских права, формирани су Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности.

Заштитник грађана (омбудсман) уведен је 2005. године Законом о заштитнику грађана („Сл. гласник РС”, бр. 79/05 и 54/07), а постојање ове институције потврђено је и Уставом Републике Србије из 2006. године. Омбудсман представља инокосни, независни државни орган који штити и унапређује остваривање права грађана контролишући да ли органи и организације који обављају јавна овлашћења свој посао раде законито и правилно. Поред контроле формалног поштовања закона, Заштитник грађана с посебном пажњом испитује етичност, савесност, непристрасност, стручност, сврсисходност, делотворност, поштовање достојанства странке и остале особине које треба да карактеришу управу, а које грађани с пуним правом очекују од оних које као порески обвезници (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме