Однос етике, дискриминације и злостављања на раду

Аутор чланка
Међу људима постоје бројне културолошке разлике на основу којих се на одређени начин понашају, како у свом приватном животу, тако и на радном месту. Управо то је разлог за неопходност нормирања општих правила понашања – моралних принципа који се морају поштовати   Када је нормирана етика у служби запослених, а њено поштовање постављено као вредност организације, настанак друштвено опасних појава као што су мобинг и дискриминација заиста је сведен на минимум. Зато је поштовање нормиране етике од посебне важности за спречавање ових штетних појава. Поред уставног и законског оквира који је у функцији заштите и спречавања ових облика недозвољеног понашања, у Републици Србији, како у извршној власти, тако и у законодавној, образовани су институционални механизми који доприносе заштити од мобинга и бројних видова дискриминације. Између осталих, установљен је Одбор Народне скупштине за људска и мањинска права и равноправност полова, Канцеларија за људска и мањинска права, Савет за равноправност полова Владе, затим у оквиру Министарства рада, запошљавања и социјалне политике формиран је посебан орган управе – Управа за родну равноправност. Ради свеобухватније заштите људских права, формирани су Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности. Заштитник грађана (омбудсман) уведен је 2005. године Законом о заштитнику грађана („Сл. гласник РС”, бр. 79/05 и 54/07), а постојање ове институције потврђено је и Уставом Републике Србије из 2006. године. Омбудсман представља инокосни, независни државни орган који штити и унапређује остваривање права грађана контролишући да ли органи и организације који обављају јавна овлашћења свој посао раде законито и правилно. Поред контроле формалног поштовања закона, Заштитник грађана с посебном пажњом испитује етичност, савесност, непристрасност, стручност, сврсисходност, делотворност, поштовање достојанства странке и остале особине које треба да карактеришу управу, а које грађани с пуним правом очекују од оних које као порески обвезници плаћају. Он делује превентивно тако што даје савете и мишљења у циљу унапређивања заштите људских права


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In