Однос општих и посебних закона

Аутор чланка
Закон о општем управном поступку представља општи закон, па на његову  супсидијарну или сходну примену упућују многи посебни закони који уређују поступак у одређеним правним областима.   Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/2016), који је почео да се примењује од 1. 6. 2017. године, представља основни закон који се примењује у поступању у свим управним стварима. Поједина питања управног поступка могу да се уреде посебним законима, али под следећим условима: ако је то у појединим областима неопходно, ако је такво уређивање у сагласности са основним начелима одређеним основним законом и ако се тиме не смањује ниво заштите права и правних интереса странака, зајемчених основним законом. Питање примене других прописа на поједине односе који се уређују одређеним прописом може бити решено, сагласно Јединственим методолошким правилима за израду прописа („Сл. гласник РС”, бр. 21/2010), као супсидијарно или сходно, зависно од тога да ли се други пропис примењује директно (непосредно) или употребом аналогије. Ако се прописом предвиђа потреба непосредне примене другог прописа на поједине односе који се уређују тим прописом, говори се о супсидијарној примени другог прописа. Ако се прописом предвиђа потреба примене другог прописа употребом аналогије, реч је о сходној примени другог прописа. Као што је речено, Закон о општем управном поступку представља општи закон, па на његову супсидијарну или сходну примену упућују многи посебни закони који уређују поступак у одређеним правним областима. Супсидијарна примена закона подразумева примену оних одредби општег закона које нису у супротности са посебним законом, односно примену општег закона само у оним сегментима који посебним законом нису уређени. Сходна примена закона подразумева примену само оних одредаба другог закона које одговарају правној природи поступка који је уређен матичним законом. Те одредбе се не примењују дословно, већ сходно – примерено – аналогно. Притом треба имати у виду да наведено представља израз начела која датирају још их


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In