Одређивање накнаде за експроприсану непокретност у ванпарничном поступку – први део

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →