Одузимање возила од савесног власника при изрицању мере безбедности одузимања предмета у судској пракси

Аутор чланка
Аутор се бави специфичним питањем које се појавило у пракси домаћих судова, али и у пракси Европског суда за људска права, а односи се на примену мере безбедности одузимања возила од савесног власника.  1. О мерама безбедности Појава и примена мера безбедности као кривичних санкција, везује се за хуманији приступ кажњавању који настаје почетком двадесетог века. Како се не кажњава само дело, већ појединац који га чини, ни само кажњавање не може бити механичко и стереотипно, већ се мора прилагодити различитим учиниоцима кривичних дела. Овакав приступ je требало да учини и кривично право и друштво бољим и праведнијим. Ипак, овим се не доводи у питање чињеница да је сврха изрицања мера безбедности у основи иста као и сврха изрицања казни, а огледа се у обављању заштитне функције кривичног права. Систем кривичних санкција у Републици Србији чине казне, мере упозорења, мере безбедности и васпитне мере (члан 4. став 1. Кривичног законика – „Сл. гласник РС”, 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014). Пунолетним учиниоцима кривичних дела, према члану 79. став 1. тачке 1–11 КЗ-а, могу се изрећи следеће мере безбедности: 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 2. обавезно психијатријско лечење на слободи; 3. обавезно лечење наркомана; 4. обавезно лечење алкохоличара; 5. забрана вршења позива, делатности и дужности; 6. забрана управљања моторним возилом; 7. одузимање предмета; 8. протеривање странца из земље; 9. јавно објављивање пресуде; 10. забрана приближавања и комуникације са оштећеним; 11. забрана присуствовања одређеним спортским приредбама. Прве две мере безбедности, претходно набројане, изричу се у одређеним случајевима неурачунљивим лицима код којих, дакле, нема субјективног односа учиниоца према кривичном делу (члан 80. став 2. КЗ-а). Остале мере безбедности изричу се уз казну, односно другу кривичну санкцију, као њихова допуна којом се остварује нарочита сврха. Мере безбедности у Кривичном законику одређене су као санкције


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In