Општа и посебна акта која регулишу радне односе код послодаваца – примери на основу Закона о раду

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →