Општи управни поступак за почетнике

Аутор чланка
Све оно што сте одувек желели да знате о управном поступку – на једном месту: странке, достављање, рокови, врсте поступка и решења, као и могућа правна средства   Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01, „Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, у даљем тексту: ЗУП) један је од најважнијих процесних закона у нашем правном систему. По њему су дужни да поступају државни органи када у управним стварима уз непосредну примену прописа, решавају о правима, обавезама и правним интересима физичких, правних и других лица. По њему поступају и предузећа и друге организације када у вршењу јавних овлашћења, која су им поверена законом, такође, одлучују о правима и обавезама поменутих субјеката. Као и сви системски закони, процесни или материјални, и ЗУП садржи своја начела. Начела представљају опште принципе на којима се заснива сâм закон и она нам користе у случају непрецизности поједине норме или закона. Начела ЗУП-а су следећа: начело законитости – у управним стварима се решава на основу закона и прописа, а у случају слободне оцене у границама овлашћења и с циљем ради којег је овлашћење дато; начело заштите права грађана и заштите јавног интереса; начело ефикасности; начело истине – обавеза потпуног и правилног утврђивања чињеница и околности које су од значаја за доношење законитог и правилног решења; начело саслушања странке; начело оцене доказа; начело самосталности у решавању; начело двостепености – против првостепеног решења странка има право на жалбу; начело правноснажности; начело економичности поступка; начело пружања помоћи странци; начело употребе језика и писма.   Надлежност Стварна надлежност за поступање одређује се према прописима према којима се уређује одређена област (порези, царине и сл.). У првом степену у управним стварима одлучује орган предвиђен законом. Стварна и месна надлежност не могу се мењати договором странака, нити органа. Месна надлежност у стварима које се односе на непокретност одређује се према месту


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In