Организација и начин спровођења испита у основној и средњој школи

Аутор чланка
Постоји тачно 10 испита које је могуће полагати у основној и средњој школи. Доносимо предуслове и процедуру за полагање сваког од њих, а онима који су актуелни у ово доба године посвећена је нарочита пажња у овом тексту   Ученици основне и средње школе полажу разредни и поправни испит. Поред њих, у основној школи ученик полаже завршни испит и може да полаже испит из страног језика који се није изучавао у школи. У средњој школи полажу се још: завршни, матурски, допунски испит, испит за проверу стручне оспособљености, специјалистички испит. Ученик основног музичког образовања и васпитања полаже годишњи испит, а ученик основног балетског образовања и васпитања полаже контролни и годишњи испит. У средњој музичкој и балетској школи полаже се и годишњи испит. Испити се полажу по предметима и разредима.   Разредни испит Разредни испит полажу само редовни ученици, јер су само они обавезни да присуствују настави. Редован ученик може у току школовања да промени својство у ванредног ученика, а ванредни ученик не може бити упућен на полагање разредног испита. Одредбама члана 56. ст. 1. и 2. Закона о основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 – одлука УСРС, 22/2002, 62/2003 – др. закон, 64/2003 – испр. др. закона, 101/2005 – др. закон, 72/2009 и 52/2011– др. закон), прописани су случајеви када ученик основне школе полаже разредни испит. Према наведеним одредбама Закона о основној школи, на полагање разредног испита у основној школи упућује се ученик који није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова, а оцењивањем се утврди да није савладао садржаје наставног плана и програма и ученик од 5. до 8. разреда који није оцењен из једног или више предмета. Такође, ученик од 5. до 8. разреда, упућује се на полагање разредног испита из наставног предмета из којег није извођена настава више од трећине часова


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In