Ослобођење од дужности сведочења

Аутор чланка
Тема овог текста су сви битни аспекти института ослобођења од дужности сведочења које је регулисано Закоником о кривичном поступку.   Испитивање сведока, као доказна радња у кривичном поступку, налази се у глави VII Законика о кривичном поступку, одмах након доказне радње саслушања окривљеног. За разлику од окривљеног који има право да на саслушању, у смислу чл. 68. ст. 1. т. 2. ЗКП-а, ништа не изјави, ускрати одговор на поједино питање, слободно изнесе своју одбрану, призна или не призна кривицу, као и да не одговара за евентуално кривично дело давање лажног исказа из чл. 335. Кривичног законика, сведок има другачија права и обавезе. Сведок је лице које на позив суда или јавног тужиоца, зависно од фазе кривичног поступка, даје обавештење односно исказ о кривичном делу, учиниоцу или другим релевантним чињеницама битним за одређену кривичноправну ствар. То је лице које по правилу има непосредна сазнања о неким битним чињеницама које се утврђују у поступку, а стекао их је својим чулним опажањима. За разлику од окривљеног, он пре испитивања полаже заклетву да ће о свему што буде питан говорити истину и да ништа од оног што му је познато неће прећутати. Такође се упозорава да давање лажног исказа представља кривично дело. Ниједно лице није унапред искључено од дужности сведочења, без обзира на свој узраст, душевно здравље, телесне недостатке, ниво интелигенције и слично. Доказну снагу таквих сведока, ако их већ позове да дају исказ, суд ће у сваком конкретном случају ценити по свом слободном судијском уверењу. Ипак, у одређеним случајевима Законик о кривичном поступку регулише одређене изузетке од обавезе неког лица да као сведок даје исказ. Чланом 93. Законика о кривичном поступку регулисан је институт искључења од дужности сведочења, а односи се на одређена лица која би у конкретној кривичној ствари својим исказом повредила дужност чувања тајне, односно чувања тајног податка или професионалне тајне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In