Оснивачки акт друштва с ограниченом одговорношћу као закон за чланове друштва

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →1 2 3