Основни елементи примене новина у Закону о раду

Аутор чланка
Новине у Закону нису донете да би породиљама рад на одређено време прерастао у рад на неодређено време, већ у циљу доследног спровођења уставног начела према коме мајка ужива посебну заштиту, као и посебну подршку пре и после порођаја   Већ неко време воде се расправе о изменама Закона о раду, међутим, како се чини, конкретне резултате треба очекивати тек крајем ове године. У међувремену, немајући времена да чека договор социјалних партнера, председник Народне скупштине Републике Србије предложио је, а Народна скупштина усвојила Закон о изменама и допунама Закона о раду, који је објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 32/2013. Иновиране одредбе Закона ступиле су на снагу 16. априла 2013. године.   Измене и допуне Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/2013, у даљем тексту: Закон) извршене су ради: 1) доследног спровођења уставног начела према коме у Републици Србији мајка ужива посебну заштиту, као и посебну подршку пре и после порођаја; 2) имплементације у домаће законодавство одредбе о мајкама дојиљама из Конвенције број 183 о заштити материнства, коју је донела Међународна организација рада, а коју је Народна скупштина ратификовала 5. маја 2010. године („Сл. гласник РС – Међународни уговори ”, број 1–10).   У прилог овим изменама Закона иде и све већи број притужби грађана упућених Народној скупштини, у којима се тражи заштита трудница запослених на одређено време, као и спречавање злоупотреба послодаваца који приликом запошљавања жена постављају услов да не рађају или их отпуштају непосредно након рођења детета.   У циљу побољшања Закона по овим основама, у Закону је придодат нови члан 93а и иновиран је члан 187, које ћемо образложити у наставку текста.   Додатна права запослених жена после порођаја У делу Закона који регулише „заштиту материнства” додат је нови члан 93а, који гласи: „Послодавац је дужан да запосленој жени, која се врати


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In