Основни правни институти садржани у Закону о јавној својини

Аутор чланка
Закон о јавној својини не садржи појмовно одређење појединих израза које користи. Суштина овог текста је да општинама и градовима, јавним предузећима и другим субјектима права на које се овај Закон односи, олакша његову примену   Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11) ступио је на снагу пре скоро годину и по дана (објављен је 28. 9. 2011. године, а почео је да се примењује 6. октобра исте године). Доношењем Закона о јавној својини и Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, Република Србија испунила је тада важне услове на спољнополитичком плану ради стицања својства кандидата за чланство у ЕУ. Уређивањем државне, покрајинске и општинске/градске јавне својине, Законом о јавној својини (у даљем тексту: Закон) начињен је револуционарни захват у својинскоправном погледу. Дефинисане су државна и покрајинска имовина, али и имовина и имовинска права јединица локалне самоуправе. Општине и градови у Србији поново су сопственици земљишта и других непокретности на којима су до скора имали само право коришћења, као и сопственици покретних ствари које им служе за обављање законом утврђених функција. Такође, начињен је јасан и значајан помак у дефинисању оне имовине и правâ која на њој може да има јавно предузеће, јавно комунално предузеће, односно привредно друштво које послује средствима у јавној својини (привредно друштво чији је оснивач држава, односно аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе), било да је учешће тих средстава у оснивачком капиталу привредног друштва већинско или не. Институт јавне својине и својинскоправна овлашћења на јавној својини уређена Законом, посебан значај имају и за установе чији је оснивач држава, односно аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. У питању су јавне установе у области здравства, образовања, науке, културе, спорта и др. Основна два циља која Закон треба да постигне јесу економске, односно финансијске природе. Не спори се и политички значај, пре свега, у контексту испуњености услова,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In