Основни правни институти садржани у Закону о јавној својини

Аутор чланка
Закон о јавној својини не садржи појмовно одређење појединих израза које користи. Суштина овог текста је да општинама и градовима, јавним предузећима и другим субјектима права на које се овај Закон односи, олакша његову примену

 

Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11) ступио је на снагу пре скоро годину и по дана (објављен је 28. 9. 2011. године, а почео је да се примењује 6. октобра исте године). Доношењем Закона о јавној својини и Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, Република Србија испунила је тада важне услове на спољнополитичком плану ради стицања својства кандидата за чланство у ЕУ.

Уређивањем државне, покрајинске и општинске/градске јавне својине, Законом о јавној својини (у даљем тексту: Закон) начињен је револуционарни захват у својинскоправном погледу. Дефинисане су државна и покрајинска имовина, али и имовина и имовинска права јединица локалне самоуправе. Општине и градови у Србији поново су сопственици земљишта и других непокретности на којима су до скора имали само право коришћења, као и сопственици покретних ствари које им служе за обављање законом утврђених функција. Такође, начињен је јасан и значајан помак у дефинисању оне имовине и правâ која на њој може да има јавно предузеће, јавно комунално предузеће, односно привредно друштво које послује средствима у јавној својини (привредно друштво чији је оснивач држава, односно аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе), било да је учешће тих средстава у оснивачком капиталу привредног друштва већинско или не.

Институт јавне својине и својинскоправна овлашћења на јавној својини уређена Законом, посебан значај имају и за установе чији је оснивач држава, односно аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. У питању су јавне установе у области здравства, образовања, науке, културе, спорта и др.

Основна два циља која Закон треба да постигне јесу економске, (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме