Особености поступка извршења пред извршитељем

Аутор чланка
Увођењем нове правничке професије – извршитеља, Закон о извршењу и обезбеђењу доноси фундаменталну реформу извршног поступка. Уколико се извршни поверилац одлучи да извршење повери извршитељу, на позорницу ступају бројне законске новине, али и многа спорна питања

 

Извршитељ је, према законској дефиницији, физичко лице које именује министар надлежан за правосуђе да у статусу службеног лица спроводи извршење у границама решења о извршењу и да врши друга овлашћења која су му законом поверена.

Концепција законског решења почива на премиси да извршење и обезбеђење могу спроводити суд или извршитељ, при чему право избора органа који ће спроводити извршење и обезбеђење припада извршном повериоцу.

Извршитељ спроводи извршење на основу решења суда за чије је подручје именован и привремене мере суда, ако законом није другачије прописано.

Извршни поступак тече у две фазе. Прву фазу представља одређивање извршења или обезбеђења, а започиње подношењем предлога за извршење или обезбеђење, док другу фазу поступка чини спровођење извршења или обезбеђења.

Прва фаза извршног поступка у искључивој је надлежности суда, односно искључиво суд одређује извршење или обезбеђење на основу предлога извршног повериоца. Извршни поверилац је дужан да у предлогу за извршење означи да ли предлаже да извршење спроводи суд или извршитељ. Решењем о извршењу суд одлучује уједно и о овом предлогу извршног повериоца. Испитивање предлога извршног повериоца да извршење спроводи суд или извршитељ своди се на оцену испуњености услова из чл. 3. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 31/2011 и 99/2011, у даљем тексту: Закон). Наиме, одредбом чл. 3. став 2. Закона прописано је да је суд искључиво надлежан за спровођење извршења одлука у вези с породичним односима и извршење ради враћања запосленог на рад. Ако извршни поверилац у овим извршним поступцима тражи да извршење спроведе извршитељ суд ће такав (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме