Особености поступка извршења пред извршитељем

Аутор чланка
Увођењем нове правничке професије – извршитеља, Закон о извршењу и обезбеђењу доноси фундаменталну реформу извршног поступка. Уколико се извршни поверилац одлучи да извршење повери извршитељу, на позорницу ступају бројне законске новине, али и многа спорна питања   Извршитељ је, према законској дефиницији, физичко лице које именује министар надлежан за правосуђе да у статусу службеног лица спроводи извршење у границама решења о извршењу и да врши друга овлашћења која су му законом поверена. Концепција законског решења почива на премиси да извршење и обезбеђење могу спроводити суд или извршитељ, при чему право избора органа који ће спроводити извршење и обезбеђење припада извршном повериоцу. Извршитељ спроводи извршење на основу решења суда за чије је подручје именован и привремене мере суда, ако законом није другачије прописано. Извршни поступак тече у две фазе. Прву фазу представља одређивање извршења или обезбеђења, а започиње подношењем предлога за извршење или обезбеђење, док другу фазу поступка чини спровођење извршења или обезбеђења. Прва фаза извршног поступка у искључивој је надлежности суда, односно искључиво суд одређује извршење или обезбеђење на основу предлога извршног повериоца. Извршни поверилац је дужан да у предлогу за извршење означи да ли предлаже да извршење спроводи суд или извршитељ. Решењем о извршењу суд одлучује уједно и о овом предлогу извршног повериоца. Испитивање предлога извршног повериоца да извршење спроводи суд или извршитељ своди се на оцену испуњености услова из чл. 3. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 31/2011 и 99/2011, у даљем тексту: Закон). Наиме, одредбом чл. 3. став 2. Закона прописано је да је суд искључиво надлежан за спровођење извршења одлука у вези с породичним односима и извршење ради враћања запосленог на рад. Ако извршни поверилац у овим извршним поступцима тражи да извршење спроведе извршитељ суд ће такав предлог одбити, јер су у питању врсте извршења које су у искључивој надлежности суда


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In