Остваривање права на пензију у 2013. години

Аутор чланка
Услови за стицање старосне и породичне пензије подижу се постепено све до 2023. године, када ће се ставити тачка на све промене   У овом чланку желимо да укажемо на услове за остваривање права на све врсте пензија у 2013. години, које се остварују у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003, 64/2004 – Одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – Одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010 и 93/2012, у даљем тексту: Закон), при чему посебно треба имати у виду одредбе Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 101/2010, у даљем тексту: Измене и допуне Закона), којима се прописују услови за пензионисање по годинама све до 2023. године. Наиме, на основу ових прописа, услови за стицање старосне и породичне пензије подижу се постепено све до 2023. године, када ће се ставити тачка на све промене, а жене ће у пензију одлазити с најмање 58 година живота и са 38 година стажа, а мушкарци са исто толико година старости, али с најмање 40 година рада иза себе.   Остваривање права на старосну пензију Према члану 19. Закона и члану 69. Измена и допуна Закона, запослени стиче право на старосну пензију ако испуни један од следећих услова: 1) кад наврши 65 година старости (мушкарац), односно 60 година старости (жена) и најмање 15 године стажа осигурања, или 2) кад наврши 40 (мушкарац), односно 38 (жена) година стажа осигурања и најмање 58 године живота, или 3) кад наврши 45 (мушкарац), односно 45 (жена) година стажа осигурања (без обзира на године живота). У наведеној одредби, услови под тачкама 1) и 3) у целини су у примени, али су услови под 2) иновирани, тако да изузетно, у 2013. години, осигураник стиче право на старосну пензију, и то:


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти