Осврт на измене и допуне важећих прописа којима се прописује обавеза власника, односно корисника возила да у року од 8 дана да тачне и потпуне податке о идентитету лица које је управљало возилом под претњом прекршајне казне

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →