Осврт на нови Закон о бесплатној правној помоћи

Аутор чланка
Пружаоци правне помоћи су адвокатура и службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе, а удружења само на основу одредби закона који уређују право азила и забрану дискриминације. Пружаоци бесплатне правне подршке могу бити јавни бележници, посредници у решавању спорова и правни факултети. Закон први пут успоставља електронски регистар пружалаца правне помоћи.   На Трећој седници другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије дана 9. 11. 2018. године, поред осталих закона, усвојен је и Закон о бесплатној правној помоћи (у даљем тексту: Закон). Закон је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 87/2018 од 13. 11. 2018. године, ступио је на снагу 21. 11. 2018, а примењује се од 1. октобра 2019. године, изузев одредаба чл. 44–52, које почињу да се примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији. Доношење наведеног закона више пута је одлагано из разних разлога, а мора се и указати на то да је доношење наведеног закона део Акционог плана за спровођење националне стратегије реформе правосуђа за период од 2013. до 2018. године. Према том плану било је предвиђено да наведени закон буде донесен још у четвртом кварталу 2013. године. На почетку се мора указати и на то да је право на правну помоћ регулисано и Уставом РС и одредбом члана 67, која наводи да се „свакоме, под условима одређеним законом, јемчи право на правну помоћ. Правну помоћ пружају адвокатура, као самостална и независна служба, и службе правне помоћи које се оснивају у јединицама локалне самоуправе, у складу са законом. Законом се одређује када је правна помоћ бесплатна.” У основним одредбама, које су у Закону наведене од члана 1. до члана 15, налазе се одредбе о предмету и циљу Закона, појму и условима за пружање бесплатне правне помоћи, облицима помоћи, случајевима када није дозвољена бесплатна правна помоћ, начелима помоћи, као и о томе ко може бити пружалац, тражилац и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти