Осврт на законску регулативу онлајн-маркетинга у Републици Србији

Аутор чланка
У овом тексту дати су одговори на питања који су то законски услови које привредни субјект треба да испуни како би своју делатност оглашавао на интернету и какву заштиту у том смислу уживају потрошачи, као и на друга битна питања везана за онлајн-оглашавање.   У ери дигитализације велики број привредних субјеката своје пословање покушава да унапреди онлајн-маркетингом, промовисањем својих роба и услуга путем интернета неодређеном броју правних и физичких лица. Међутим, оно што је мање познато великом броју корисника онлајн-маркетинга у Републици Србији јесте то да је ова врста маркетинга и законски регулисана, тако да су предвиђени стриктни услови под којима привредни субјекти могу да оглашавају своју делатност путем интернета, као и услови у вези са закључивањем уговора на даљину – када привредни субјекти наведене уговоре закључују са физичким лицима као резултат онлајн-маркетинга. Овим текстом биће обухваћени најбитнији законски услови које сваки привредни субјекат мора да испуњава како би своју делатност оглашавао на законити начин у дигиталном простору, с једне стране, као и правни механизми који су предвиђени као заштита физичким лицима којима се таква врста оглашавања пласира, с друге стране. У том смислу уследиће обрада неколико питања која су од круцијалне важности за привредне субјекте који се оглашавају или имају намеру да се оглашавају путем интернета: Ко сме да се оглашава путем интернета? Која ограничења оглашивачи морају да поштују приликом интернет оглашавања? Којих стандарда интернет оглашивачи морају да се придржавају ради заштите потрошача? Које су специфичности у вези са закључивањем уговора на даљину?   Пре свега, треба истаћи да су најбитнији услови за законито интернет оглашавање предвиђени у Закону о оглашавању („Сл. гласник РСˮ, бр. 6/2016 – у даљем тексту: Закон о оглашавању) и Закону о заштити потрошача („Сл. гласник РСˮ, бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 – др. закон – у даљем тексту: Закон о заштити


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти