Овлашћења органа у банкама и њихово именовање

Аутор чланка
Институционални оквири који су постављени законом у великој мери обезбеђују повољну подлогу за одговарајуће корпоративно управљање банком. Ради обезбеђивања успешног управљања које ће омогућити финансијски просперитет и бонитет банке, неопходно је, међутим, да банке интерном регулативом конституишу и одговарајућу сопствену организацију

Корпоративно управљање у Србији своје зачетке има управо у банкарском сектору. Наиме, на почетку 21. века, банке у Србији су путем сопствених интерних процедура у своје редовно пословање имплементирале процесе којима се унапређује контрола, модернизује начин информисања и прецизно одређују обавезе и одговорности банке. Имајући у виду значај банкарског сектора у привредном систему Србије, нарочито чињеницу да се привредни субјекти у великој мери ослањају и финансирају из средстава прибављених путем банкарских послова, јасно постављена начела корпоративног управљања у банкама од изузетног су значаја, и то како ради добробити и финансијске стабилности банака, тако и ради сигурности корисника финансијских услуга.

Од акционара банке се, свакако, не може очекивати да обавезно располажу потребним знањима, квалификацијама и искуством за одговарајуће управљање банком, ради обезбеђивања законитог пословања банке и њеног економског просперитета. Стога се тежиште приликом конституисања органа управљања у овом случају усмерава на професионалце, менаџере који ће управљати друштвом, у складу са одговарајућим прописима и интерним нормативним актима банке, у сваком случају водећи рачуна о интересима како корисника финансијских услуга, тако и легитимним интересима акционара банке и настојећи да обезбеде дугорочну финансијску стабилност и ликвидност банке.

Принципи на којима се заснива корпоративно управљање у банци имају за примарни циљ да у највећој могућој мери обезбеде сигурност акционара, односно оснивача банке, те да пруже одређене гаранције, како акционарима, тако и надзорним органима банке, да ће се банком управљати савесно и стручно. Имајући у виду потенцијалну флуктуацију средстава којима банка располаже, потребно је да правила која дефинишу (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме  


1 2 3 4