Овлашћења органа у банкама и њихово именовање

Аутор чланка
Институционални оквири који су постављени законом у великој мери обезбеђују повољну подлогу за одговарајуће корпоративно управљање банком. Ради обезбеђивања успешног управљања које ће омогућити финансијски просперитет и бонитет банке, неопходно је, међутим, да банке интерном регулативом конституишу и одговарајућу сопствену организацију Корпоративно управљање у Србији своје зачетке има управо у банкарском сектору. Наиме, на почетку 21. века, банке у Србији су путем сопствених интерних процедура у своје редовно пословање имплементирале процесе којима се унапређује контрола, модернизује начин информисања и прецизно одређују обавезе и одговорности банке. Имајући у виду значај банкарског сектора у привредном систему Србије, нарочито чињеницу да се привредни субјекти у великој мери ослањају и финансирају из средстава прибављених путем банкарских послова, јасно постављена начела корпоративног управљања у банкама од изузетног су значаја, и то како ради добробити и финансијске стабилности банака, тако и ради сигурности корисника финансијских услуга. Од акционара банке се, свакако, не може очекивати да обавезно располажу потребним знањима, квалификацијама и искуством за одговарајуће управљање банком, ради обезбеђивања законитог пословања банке и њеног економског просперитета. Стога се тежиште приликом конституисања органа управљања у овом случају усмерава на професионалце, менаџере који ће управљати друштвом, у складу са одговарајућим прописима и интерним нормативним актима банке, у сваком случају водећи рачуна о интересима како корисника финансијских услуга, тако и легитимним интересима акционара банке и настојећи да обезбеде дугорочну финансијску стабилност и ликвидност банке. Принципи на којима се заснива корпоративно управљање у банци имају за примарни циљ да у највећој могућој мери обезбеде сигурност акционара, односно оснивача банке, те да пруже одређене гаранције, како акционарима, тако и надзорним органима банке, да ће се банком управљати савесно и стручно. Имајући у виду потенцијалну флуктуацију средстава којима банка располаже, потребно је да правила која дефинишу одговарајуће корпоративно управљање обезбеде сигурност оснивача да се средствима банке управља законито и савесно. По правилу, обезбеђивање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3 4