Овлашћења за расправљање заоставштине у Републици Србији и представљање Европске уредбе о наслеђивању

Аутор чланка
Оставински поступак у праву Републике Србије, али и Уредба ЕУ бр. 650/2012 Европског парламента и Савета од 4. јула 2012. године о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и прихватања и извршења веродостојних исправа у наследноправним питањима и о стварању европског сертификата о наслеђивању („Уредба о наслеђивању”) теме су овог текста.   Законом о наслеђивању („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 101/2003 – одлука УСРС и 6/2015) регулисана је установа наслеђивања, док је поступање у наследноправним стварима нормирано Законом о ванпарничном поступку („Сл. гласник СРС”, бр. 25/82 и 48/88, и „Сл. гласник РС”, бр. 46/95 – др. закон, 18/2005 – др. закон, 85/2012, 45/2013 – др. закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 – др. закон). Одредбом члана 30а Закона о ванпарничном поступку Републике Србије разрађена је комесаријална функција јавног бележништва, предвиђена одредбом члана 4. став 3. Закона о јавном бележништву („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – др. закон, 93/2014 – др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015). Овом законском одредбом предвиђена је могућност да првостепени суд, уколико оцени да је то целисходно, под условима који су предвиђени одредбама ЗВП-а, повери јавном бележнику даље спровођење започетог првостепеног ванпарничног поступка за који је надлежан, ванпарничне радње у текућем ванпарничном поступку или предузимање поједине радње. ОСТАВИНСКИ ПОСТУПАК У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Оставински поступак у Републици Србије покреће се или по службеној дужности, тако што матичар достави суду Извод из матичне књиге умрлих, или по захтеву странке, без обзира на то где се наследни учесници налазе. Надлежни оставински судија који је покренуо оставински поступак може да повери спровођење оставинске расправе јавном бележнику уколико се ради о оставинским предметима у којима је поступак покренут после 1. септембра 2014. године, када је започела да функционише јавнобележничка служба, уколико суд није заказао рочиште или није одржао рочиште и ако већ није плаћена судска такса. Да би


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In