Парнични поступак у пракси: поновно отварање главне расправе и везаност суда за своју пресуду

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →