Пасивни банкарски послови

Аутор чланка
Кад би пословна банка кроз кредитне пласмане у целини исцрпела средства којима располаже, ушла би у фазу неликвидности. Због тога је од изузетног значаја да банке обезбеде континуирани прилив средстава кроз послове у којима се банка јавља као дужник – пасивне банкарске послове       Пословне банке представљају најзначајније субјекте финансијског тржишта и изворе финансирања како становништва, тако и привреде. У систему кредитирања привреде банке су најважнији финансијски фактор, како при директном кредитирању различитих предузећа, тако и у случају индиректног финансирања на финансијском тржишту.   Услов за конкурентност банке на финансијском тржишту је адекватна, јасно дефинисана и ефикасна политика прикупљања средстава. При прикупљању слободних финансијских средстава, примарни циљ сваке пословне банке је њихово репозиционирање у функцију тражње. По правилу, банке ће остварити профит на средствима које су успеле да прикупе, а потом поново пласирају на финансијско тржиште. Кад би пословна банка кроз кредитне пласмане у целини исцрпела средства којима располаже, ушла би у фазу неликвидности. Због тога је од изузетног значаја да банке обезбеде континуирани прилив средстава кроз послове у којима се банка јавља као дужник – пасивне банкарске послове. Стога, политика прикупљања средстава пред пословне банке ставља задатак да воде рачуна о томе да прикупе што више средстава по обиму, уз посебно наглашавање квалитативних карактеристика прикупљених средстава. Пословне банке се посебно залажу да поред краткорочних средстава прикупе и што већи обим дугорочних средстава (за потребе финансирања инвестиција и других дугорочних пројеката), обезбеђујући истовремено и одговарајуће више камате у односу на краткорочне депозите. Основни циљ обављања банкарске делатности јесте профит, који се дефинише као разлика између остварених прихода по основу укупног портфеља послова које савремена банка обавља и збира трошкова пословања у које се урачунавају трошкови прибављања реинвестираних средстава и висине сопственог капитала банке. Према томе, банке генеришу финансијска средства ради даљег пласмана и остваривања профита прибирањем камата на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In