Појам и положај заложног повериоца – део други

Аутор чланка
У наставку текста, чији смо први део објавили у претходном броју нашег часописа, кроз сасвим прецизна питања и концизне одговоре, разматрамо појам и положај заложног повериоца у стечају    #11 Која су права заложног повериоца у поступку продаје имовине стечајног дужника? Положај заложног повериоца, па и његова могућност намирења, односно остварења заложног права у стечају, зависи од продаје имовине, односно уновчења стечајне масе, а пре свега дела стечајне масе на којој он има уписано заложно право. У поступку продаје разлучни повериоци имају значајну улогу и значајне могућности којима обезбеђују свој положај, а да би такву позицију имао и заложни поверилац он мора сходно наведеном обавестити суд о постојању свог заложног права у фази која претходи продаји имовине и њеној деоби и тиме стећи статус странке у конкретном стечајном поступку. Само ако стекне својство странке, заложни поверилац ће моћи да се користи правима која су дефинисана чланом 133. Закона о стечају за разлучног и заложног повериоца, а којима се обезбеђује и побољшава положај ових поверилаца у продаји и уновчењу имовине стечајног дужника. Тако ће заложни поверилац који је стекао својство странке у поступку у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају своје право моћи да заштити подношењем предлога о повољнијем начину уновчења имовине у односу на предлог из обавештења о предложеној продаји који је стечајни управник дужан да му достави. О овом предлогу одлучиће стечајни судија. Предлог се, наравно, мора односити на заложним правом оптерећену ствар, односно на предвиђену продају наведене ствари. У том погледу заложни поверилац је изједначен са разлучним у погледу обавезе да му се доставља обавештење и права да предложи повољнију продају. Како Закон предвиђа да повериоци и друга заинтересована лица могу поднети приговор и на предложену продају најкасније у року од 10 дана пре предложеног датума продаје или преноса, то и заложни поверилац, свакако, има права


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In