Појам и положај заложног повериоца – део други

Аутор чланка
У наставку текста, чији смо први део објавили у претходном броју нашег часописа, кроз сасвим прецизна питања и концизне одговоре, разматрамо појам и положај заложног повериоца у стечају

  

#11 Која су права заложног повериоца у поступку продаје имовине стечајног дужника?

Положај заложног повериоца, па и његова могућност намирења, односно остварења заложног права у стечају, зависи од продаје имовине, односно уновчења стечајне масе, а пре свега дела стечајне масе на којој он има уписано заложно право. У поступку продаје разлучни повериоци имају значајну улогу и значајне могућности којима обезбеђују свој положај, а да би такву позицију имао и заложни поверилац он мора сходно наведеном обавестити суд о постојању свог заложног права у фази која претходи продаји имовине и њеној деоби и тиме стећи статус странке у конкретном стечајном поступку. Само ако стекне својство странке, заложни поверилац ће моћи да се користи правима која су дефинисана чланом 133. Закона о стечају за разлучног и заложног повериоца, а којима се обезбеђује и побољшава положај ових поверилаца у продаји и уновчењу имовине стечајног дужника.

Тако ће заложни поверилац који је стекао својство странке у поступку у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају своје право моћи да заштити подношењем предлога о повољнијем начину уновчења имовине у односу на предлог из обавештења о предложеној продаји који је стечајни управник дужан да му достави. О овом предлогу одлучиће стечајни судија. Предлог се, наравно, мора односити на заложним правом оптерећену ствар, односно на предвиђену продају наведене ствари. У том погледу заложни поверилац је изједначен са разлучним у погледу обавезе да му се доставља обавештење и права да предложи повољнију продају.

Како Закон предвиђа да повериоци и друга заинтересована лица могу поднети приговор и на предложену продају најкасније у року од 10 дана пре предложеног датума продаје или преноса, (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме