Појам и положај заложног повериоца – део први

Аутор чланка






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →