Појам повезаног лица по Закону о привредним друштвима и значај повезаног лица за функционисање привредних субјеката

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →