Поједностављени царински поступак увоза и извоза робе на основу фактуре

Аутор чланка
Иако вредан поштовања, број корисника поједностављеног царинског поступка на основу фактуре представља знатну мањину у односу на укупан број учесника у царинским поступцима, па је стога текст који доносимо и својеврстан позив заинтересованим предузећима да размотре наведене могућности ради евентуалног подношења захтева Поједностављени царински поступак увоза и извоза робе на основу фактуре представља значајну новину у царинском пословању у Републици Србији и истовремено шансу, пре свега, малим и средњим предузећима да царинске поступке и процедуре обављају брзо, ефикасно, рационално и са знатно мањим трошковима. Уз издато одобрење од стране Управе царина, поменута предузећа могу овакав поједностављен царински поступак обављати употребом фактуре која прати робу у увозу или извозу, односно могу обављати царинске поступке без обавезе коришћења царинских декларација. Суштина овог поједностављеног царинског поступка састоји се у томе да се не користе царинске декларације за декларисање робе, већ се увозни или извозни царински поступак обавља подношењем фактуре, као и електронском комуникацијом са Управом царина. Конкретан царински поступак и евентуални преглед робе у суштини се обављају на граничним прелазима, што већ само по себи омогућава обављања овог поједностављеног царинског поступка у било које време (гранични прелази раде свих седам дана у недељи и у интервалу од 0 до 24 часа). Ова врста поједностављеног поступка одобрава се за царинске поступке стављања робе у слободан промет и извоз робе, а уколико је у питању амбалажа може се одобрити и привремени увоз, привремени извоз, поновни увоз и поновни извоз.   Роба која може бити обухваћена поједностављеним поступком на основу фактуре Како се овај поједностављени царински поступак не заснива на употреби царинске декларације, неопходно је да роба обухваћена фактуром, с царинског становишта, буде ниско ризична и истовремено једноставна, лако препознатљива, као и да ју је могуће прегледати на граничном прелазу. Осим тога, неопходно је да приликом увоза или извоза таква роба не захтева додатну документацију ради


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти