Поједностављени царински поступци у увозу и извозу робе

Аутор чланка
Познати под називом „кућно царињењеˮ и у примени тек од 2011. године, ови поједностављени поступци увоза и извоза доносе бројне предности, како носиоцима одобрења, тако и самој царинској администрацији   Добијање одобрења и примена поједностављених царинских поступака приликом увоза и извоза робе представљају значајну прилику за компаније које послују у Републици Србији и које остварују знатан обим спољнотрговинског пословања, а при том поштују царинске прописе, да у великој мери убрзају царинске процедуре, смање трошкове пословања и унапреде своју конкурентску способност. У том смислу Управа царина омогућила је примену поједностављеног увозног поступка у просторима примаоца робе и поједностављени извозни поступак у просторима пошиљаоца робе који су познати под називом „кућно царињењеˮ. Основне карактеристике увозног царинског поступка у простору примаоца робе подразумевају следеће: – носилац одобрења има право да транспортна средства с робом упућеном са улазне граничне царинске испоставе допрема директно у своје просторе (којих може бити више и који не морају обавезно бити регистрована царинска складишта), а лишава се обавезе да их допрема на јавне паркинге и терминале испред одредишне царинске испоставе; – по приспећу робе (које може бити и ван редовног радног времена и у дане викенда и државних празника), носилац одобрења, или лице које је овластио, одредишној царинској испостави електронски доставља царинску декларацију (лице које доставља царинску декларацију мора да поседује сертификовани електронски потпис). Уколико информациони систем Управе царина не евидентира неправилности у електронски прослеђеној декларацији, сматра се да је она у том тренутку и прихваћена, а информациони систем декларанту аутоматски шаље повратну поруку о пријему електронских података, потврђује транзитне исправе (оне које су пратиле робу од границе до унутрашњости) и аутоматски прихвата декларацију за увоз робе; – уколико у року од 30 минута (на колико је у овом поједностављеном царинском поступку подешен тајмер), од тренутка слања повратне поруке, царински службеник не одлучи да изврши контролу докумената или преглед


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти