Положај директора у друштву са ограниченом одговорношћу

Аутор чланка
Питања могућности и модалитета избора и функционисања директора у друштву са ограниченом одговорношћу и недоумица које се у пракси јављају у вези са његовим положајем била су предмет разматрања у овом тексту. РАЗЛИЧИТ ПОЛОЖАЈ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА У ЗАВИСНОСТИ  ОД ТОГА ДА ЛИ ЈЕ УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ОРГАНИЗОВАНО КАО ЈЕДНОДОМНО ИЛИ ДВОДОМНО У друштву са ограниченом одговорношћу органи управљања су, сходно Закону о привредним друштвима, Скупштина и један или више директора када је у питању једнодомно управљање, односно Скупштина, Надзорни одбор и један или више директора при дводомном управљању. Из ове поставке произлази да се положај директора друштва разликује зависно од тога да ли је управљање друштвом организовано као једнодомно или дводомно. Приликом једнодомног управљања директор(и) одговара(ју) директно Скупштини, док се, када је у питању дводомно управљање, између директора и Скупштине налази Надзорни одбор као „посредник”. У погледу дводомног управљања директори су подређени Надзорном одбору, па тако Надзорни одбор именује и разрешава директоре, утврђује накнаду за њихов рад, односно начела за утврђивање тих накнада, надзире рад директора и усваја њихове извештаје. Када се ради о једнодомном управљању, ова овлашћења у односу на директоре припадају Скупштини. Такође, директори при једнодомном управљању обављају све послове који нису у надлежности Скупштине, док при дводомном управљању обављају све послове који нису у надлежности Скупштине и Надзорног одбора. Дакле, делокруг Скупштине и Надзорног одбора у Закону о привредним друштвима одређен је позитивно, тј. прописано је које послове ови органи обављају, док је делокруг директора одређен негативно – прописано је да у делокруг директора спада све што не спада у делокруг осталих органа. БРОЈ ДИРЕКТОРА Друштво има једног или више директора који су законски заступници друштва и који се региструју у складу са законом о регистрацији. Дакле, овлашћење директора да заступа друштво заснива се на самом закону, међутим, да би директор могао да заступа друштво у односу на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In