Положај извршног повериоца према новом Закону о извршењу и обезбеђењу

Аутор чланка
Желећи да удовољи критикама претходног Закона о извршењу и обезбеђењу, утемељеним на тврдњама да поменути закон превише фаворизује поверилачку страну, а у исто време желећи да очува брзину и ефикасност наплате у извршном поступку, законодавац је 2015. године донео нови ЗИО, који је задржао неке карактеристике претходног закона, којима се омогућава брзо вођење поступка, али је вратио и неке раније постојеће правне институте, пре свега у форми правних лекова, којима се омогућава двостраност и двостепеност извршног поступка     Нови Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. глaсник РСˮ, бр. 106/15, у даљем тексту: ЗИО) који, почев од 1. јула 2016. године, у свом пуном капацитету представља саставни део позитивног права Републике Србије, најновији је законски текст којим се уређује материја извршног поступка и поступка обезбеђења и чак четврти такав закон у периоду од 2000. године до данас.   Овим законом се умногоме наставља спровођење правног духа досадашњег Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. глaсник РСˮ, бр. 31/11, 99/11 – др. зaкoн, 109/13 – oдлукa УС, 55/14 и 139/14), али на битно другачијим основама и са повећаном дистинкцијом између појединих фаза извршног поступка и овлашћења учесника и странака у извршном поступку. Сви или већина досадашњих законских текстова који су уређивали област извршног права и извршног поступка били су тзв. дужнички оријентисани, односно уређивали су извршни поступак на начин којим се у већој или мањој мери олакшавају и штите положај и интереси извршног дужника, истовремено чинећи положај извршног повериоца (иако активне процесне стране) тежим, а цео поступак компликованијим и споријим. Ова „продужничкаˮ оријентација претходних законских текстова се, наравно, највише видела у тексту Закона о извршном поступку из 1978. године („Сл. лист СФРЈˮ, бр. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 27/90, 35/91, 27/92, 31/93, у даљем тексту: ЗИП), као закона који је донет и који се примењивао у време највећег замаха самоуправног социјализма и њему


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In