Положај странке и других учесника у поступку према новом Закону о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)

Аутор чланка
У тексту који следи аутор даје критички осврт на нека од нових законских решења.             Након безмало дводеценијске примене Закона о општем управном поступку – ЗУП („Сл. лист СРЈ”, број 33/1997 и 31/2001, и „Сл. гласник РС”, број 30/2010 – у даљем тексту: ранији закон) – Народна Скупштина Републике Србије донела је нови Закон о општем управном поступку. Објављен је 1. марта 2016. године, ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања (9. марта 2016. године), али је самим законом дат прилично дугачак тзв. vacatio legis, што указује на то да је било неопходно припремити најширу јавност на овако значајан закон који чини приметан заокрет у овој материји када се упореди са претходним законом. Наиме, закон се у свим својим одредбама примењује од 1. јуна 2017. године, осим три члана (9, 103. и 207) који су почели да се примењују истеком 90 дана од дана ступања Закона на снагу. Сама чињеница да је донет нови закон уместо измена и допуна постојећег, значи да је преко 50% чланова постојећег закона измењено односно допуњено. Из тога се може закључити да је законодавац унео не мале новине у процедуру која се примењује у поступању у управним стварима од стране органа јавне власти, у најширем смислу. Оно што се може уочити већ prima faciae јесте мањи број чланова, наслов изнад сваког члана, известан број нових појмова, попуњавање празнина које су постојале у ранијем ЗУП-у (нарочито оних које су се искристалисале у судској пракси), уношење нових института, појашњење нејасних одредби ранијег ЗУП-а, као и извесно осавремењавање и прилагођавање техничким могућностима. Концепцијски гледано, стиче се утисак да је у новом ЗУП-у више него раније посебна пажња посвећена једном субјекту, а то је странка. Странка је истурена у први план; у фокусу је тежња за што лакшим и бржим остварењем и заштитом њених права и правних


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In