Положај странке и других учесника у поступку према новом Закону о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →